EMON

Başkanın Mesajı

Uzun yıllar önce bu işe başlarken, bilişim teknolojileri sektörünün geleceğin temelini oluşturacağını ve çatının da bunun üzerine kurulacağını düşündük. Doğru da düşünmüşüz.

Bu sektörün ilk oyuncularından olduk. En eski oyunculardan biri olmamıza rağmen hiçbir zaman işe ilk başladığımız günkü hevesimizi kaybetmedik. Kendi prensiplerimizden hiçbir taviz vermeden devam ediyoruz.

Büyük firmalara, güçlü iş ortaklarımızla birlikte, sadece orijinal ürünler satarak ve hizmetin en iyisine odaklanarak, kurumsal ilişkilerimizi uzun yıllara yaydık.

Amacımız; bugüne kadar olduğu gibi aynı prensiplerle , ilk günkü hevesimizi kaybetmeksizin ileriye, daha da ileriye devam etmek.

Fuat EMON
Yönetim Kurulu Başkanı